انکار
44 بازدید
محل ارائه: رادیو اینترنتی ایران صدا/برنامه انکار
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
این برنامه به نقد عقاید فرقه منحرف بهاییت می پردازد.